Perdas millonarias

O de perder tantos cartos nun intre tómoo coma ese prezo que cando pasa algunha desgraza estarías disposto a pagar para que non pasara.

Tiempo ha...

Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *